CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG

Địa chỉ : Xã Tam Hưng - Huyện Thủy Nguyên - TP Hải Phòng

Điện thoại: 02253775161 - Fax: 02253775162

Email: ndhpvn@ndhp.vn - Website: ndhp.com.vn