Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2022

Ngày cập nhật: 26/08/2022
Theo đó, năm 2021 và 7 tháng đầu năm 2022, Công ty thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, chuyển đổi số trong bối cảnh khó khăn do tác động sâu rộng của đại dịch COVID - 19, nhu cầu điện năng không cao

 - Sáng ngày 25/8, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2022. Ông Dương Sơn Bá, Tổng Giám đốc và bà Ngô Thị Thu Hiền, Chủ tịch Công đoàn đồng chủ trì hội nghị.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Tạ Công Hoan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị; các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Công ty, Lãnh đạo các đơn vị, Công đoàn và hơn 90 đại biểu đại diện cho người lao động trong Công ty.

Hội nghị được nghe ông Dương Sơn Bá, Tổng Giám đốc trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021, 7 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2022. Theo đó, năm 2021 và 7 tháng đầu năm 2022, Công ty thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, chuyển đổi số trong bối cảnh khó khăn do tác động sâu rộng của đại dịch COVID - 19, nhu cầu điện năng không cao. Bên cạnh đó, việc triển khai kế hoạch sửa chữa lớn gặp khó khăn trong công tác lựa chọn nhà thầu, phải điều chỉnh lùi lịch đại tu tổ máy số 3 thêm 2 tháng; nhiều dự án điện mặt trời được đưa vào khai thác thương mại... đã hạn chế huy động các tổ máy nhiệt điện than. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Công ty luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo kịp thời của các Cổ đông, đặc biệt là Tổng Công ty Phát điện 2, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Hội đồng Quản trị, sự điều hành quyết liệt, sáng tạo của Ban điều hành, sự đoàn kết, thống nhất cao của các tổ chức trong hệ thống chính trị của Công ty và đặc biệt là sự nỗ lực không ngừng của toàn thể CBCNV, người lao động trong Công ty nên Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, cũng như đảm bảo tốt các chế độ, quyền lợi của người lao động. Báo cáo cũng nêu rõ phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch 5 tháng cuối năm 2022 trong từng lĩnh vực cụ thể.

Ông Dương Sơn Bá - TGĐ Công ty phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị cũng nghe bà Ngô Thị Thu Hiền, Chủ tịch Công đoàn trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn về kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2021, tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế dân chủ, công tác An toàn vệ sinh lao động năm 2021 và 7 tháng đầu năm 2022, kết quả tổ chức Hội nghị Người lao động tại các đơn vị trong Công ty năm 2022, đưa ra những kiến nghị của tập thể người lao động. Mặc dù, năm 2021 và 7 tháng đầu năm 2022 tình hình dịch bệnh Covid-19 có ảnh hưởng trực tiếp đến mọi hoạt động của Công ty, song Công đoàn vẫn phát huy thực hiện tốt vai trò, chức năng luôn quan tâm, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động: tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; thăm hỏi, động viên CBCNV bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đề xuất thuê giáo viên trông con cho NLĐ trực vận hành phải thực hiện nghỉ tập trung sau ca làm việc do dịch Covid-19 để NLĐ yên tâm công tác; đề xuất cải thiện điều kiện làm việc cho NLĐ; tham gia xây dựng, sửa đổi các quy chế liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động phong trào thi đua lao động sản xuất phù hợp đảm bảo thích ứng, an toàn, hiệu quả.

Nhằm phát huy quyền dân chủ cơ sở trực tiếp, đại diện các đơn vị đã tham gia phát biểu ý kiến tham luận về những khó khăn vướng mắc trong thực thi nhiệm vụ, các kiến nghị về chế độ chính sách, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Các kiến nghị, đề xuất của người lao động đã được Đoàn chủ tịch tiếp thu và giải đáp thỏa đáng tại Hội nghị.

Ông Đào Văn Kiên - PP HCLĐ đại diện phát biểu ý kiến tham luận

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Tạ Công Hoan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty thống nhất nội dung các báo cáo và các ý kiến tham luận tại hội nghị, đồng thời ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của Công ty và những nỗ lực của Ban điều hành, Ban Chấp hành Công đoàn và toàn thể người lao động Công ty đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đạt được nhiều thành tích cao. Để hoàn thành tốt kế hoạch 5 tháng cuối năm 2022, đồng chí đề nghị: Ban điều hành tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu những ý kiến tại hội nghị để lập kế hoạch thực hiện, rút kinh nghiệm những tồn tại hạn chế; quan tâm, thực hiện tốt chế độ, quyền lợi cho người lao động; tập trung chỉ đạo để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022, đẩy nhanh và có bước đột phá trong công cuộc chuyển đổi số để đưa vào áp dụng, chú trọng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, thường xuyên bồi huấn, sát hạch các chức danh vận hành nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Công đoàn tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027; tiếp tục phối hợp với chuyên môn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; tổ chức tốt các hoạt động phong trào thi đua, phối hợp tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Công ty (17/9/2002 – 17/9/2022); tích cực tuyên truyền CBCNV tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao tinh thần trách nhiệm; duy trì triển khai đảm bảo tốt công tác ATVSLĐ. Các đồng chí Trưởng đơn vị cần phát huy vai trò người đứng đầu, tập trung quan tâm, giải quyết các điểm nghẽn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác tham mưu cho Công ty. Toàn thể người lao động trong Công ty cần tích cực hưởng ứng, tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua; áp dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất để nâng cao hiệu quả hiệu suất lao động; phản ánh kịp thời các khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất, trong thực thi nhiệm vụ nhằm đảm bảo quyền lợi trên cơ sở đảm bảo đúng pháp luật; tăng cường đoàn kết, tiếp tục nỗ lực cố gắng, đồng hành cùng Công ty để góp phần hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Dương Thị Định, UV BCHCĐ

Link Liên kết