Phong trào thi đua – Chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Công ty

Ngày cập nhật: 06/07/2022
Để thực hiện hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022, Công ty và Công đoàn Công ty đã kêu gọi toàn thể CNVCLĐ phát huy truyền thống đoàn kết, thi đua lao động sáng tạo..

 - Để phong trào thi đua đạt hiệu quả, lựa chọn những hình thức, những hoạt động thiết thực gắn với thực hiện các chỉ tiêu cụ thể được đưa ra làm cơ sở bình xét thi đua như: không để xảy ra sự cố chủ quan và tuyệt đối không để xảy ra tai nạn lao động, đảmnbaor cung cấp đủ nhiên liệu cho các tổ máy, đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, công tác trung tu tổ máy số 2 đảm bảo tiến độ chất lượng, tiếp tục triển khai chương trình chuyển đổi và các đề tài áp dụng cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, vệ sinh môi trường trong sản xuất, tăng cường hoạt động kiểm tra giám sát ở các đơn vị, tổ sản xuất…

 

Thi đua lao động sản xuất

Xác định việc thực hiện kế hoạch thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm của từng cán bộ, công nhân và người lao động trong Công ty, làm cơ sở để xếp loại và bình xét các danh hiệu, hình thức khen thưởng năm 2022. Việc phát động thi đua nhằm động viên, khuyến khích người lao động phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua với những hành động thiết thực, phấn đấu hoàn thành xuât sắc các nhiệm vụ được giao, đồng thời kịp thời rút kinh nghiệm và biểu dương khen thưởng, động viên những tổ đội, cá nhân điển hình tiên tiến, biểu dương, tôn vinh người lao động có thành tích xuất sắc.

Để thực hiện hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022, Công ty và Công đoàn Công ty đã kêu gọi toàn thể CNVCLĐ phát huy truyền thống đoàn kết, thi đua lao động sáng tạo, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022, lập thành tích chào mừng 20 năm ngày thành lập Công ty, xây dựng Nhiệt điện Hải Phòng phát triển bền vững.

Quang Hậu - HCLĐ

Link Liên kết