Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021

Ngày cập nhật: 17/01/2022

Tại Hội nghị, đồng chí Dương Sơn Bá – Tổng Giám đốc báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Ông Tạ Công Hoan - Bí thư Đảng uỷ, CT HĐQT Công ty phát biểu tại Hội nghị

 - Chiều ngày 15/01/2022, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Phú Thái – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2); đồng chí Trương Hoàng Vũ – Tổng Giám đốc EVNGENCO2; ông Nguyễn Đình Hải – Thành viên HĐQT EVNGENCO2, các đồng chí Phó Tổng Giám đốc , Chủ tịch Công đoàn, đại diện một số ban của EVNGENCO2.

Về phía Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng có đồng chí: Tạ Công Hoan – Bí thư Đảng uỷ, chủ tịch HĐQT; đồng chí Dương Sơn Bá – Tổng Giám đốc; Thành viên HĐQT cùng các đồng chí Phó Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Công đoàn cùng trưởng các đơn vị và các đại biểu người lao động.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, để đảm bảo các quy định của Bộ y tế về tuân thủ quy định 5K, Công ty đã chủ động xây dựng phương án tổ chức Hội nghị theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, cụ thể đại diện EVNGENCO2, Ban lãnh đạo Công ty cùng Trưởng các đơn vị, các cá nhân, tập thể nhận bằng khen được bố trí họp trực tiếp tại Hội trường Công ty, các đồng chí Phó đơn vị được bố trí họp trực tuyến tại phòng họp A Công ty, bên cạnh đó chương trình Hội nghị cũng được truyền trực tiếp về EVNGENCO2.

Ông Dương Sơn Bá -TGĐ Công ty báo cáo tổng kết đánh giá tình hình SXKD năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Tại Hội nghị, đồng chí Dương Sơn Bá – Tổng Giám đốc báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng được giao tổng sản lượng điện sản xuất 7.159 triệu kWh, Công ty thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, chuyển đổi số trong bối cảnh khó khăn do tác động sâu rộng của đại dịch COVID - 19 dẫn đến nền kinh tế có mức tăng trưởng thấp, nhu cầu  điện năng không cao. Bên cạnh đó, việc triển khai kế hoạch sửa chữa lớn gặp khó khăn trong công tác lựa chọn nhà thầu, phải điều chỉnh lùi lịch đại tu tổ máy số 3 thêm 2 tháng. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao có hiệu quả của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Phát điện 2, của Hội đồng quản trị, Đảng ủy Công ty và có sự đoàn kết, thống nhất cao của các tổ chức trong hệ thống chính trị của Công ty và đặc biệt có sự cố gắng của toàn thể CBCNV trong Công ty, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

Stt

Nội dung

ĐVT

Kế hoạch

Thực hiện

Đánh giá (%)

1

Sản lượng điện sản xuất

triệu kWh

7.159,00

7.323,14

102,29

2

Sản lượng điện thương phẩm

triệu kWh

6.503,95

6.652,86

102,29

3

Sản lượng điện Qc

triệu kWh

5.173,62

5.158,69

99,71

4

Tổng Doanh thu

tỷ đồng

8.979

9.107

101,4

5

Tổng Chi phí

tỷ đồng

8.769

8.640

98,5

6

Lợi nhuận trước thuế

tỷ đồng

210

467

222,4

Ghi chú: Số liệu trên là số liệu báo cáo tài chính trước kiểm toán.

Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2021, căn cứ tình hình thực tế, Công ty dự kiến một số chỉ tiêu chính thức năm 2022 như sau:

  • Sản lượng điện sản xuất cả năm: 7.534 triệu kWh.
  • Sản lượng điện sản xuất mùa khô:4.130 triệu kWh.
  • Sản lượng điện hợp đồng dự kiến: 5.445,88 triệu kWh.
  • Doanh thu sản xuất điện : 9.482,4 tỷ đồng.
  • Chi phí sản xuất điện: 8.921,3 tỷ đồng.
  • Lợi nhuận đã bao gồm chênh lệch tỷ giá đạt: 561,1 tỷ đồng.

Bên cạnh công tác sản xuất kinh doanh, Hội nghị được nghe đồng chí Ngô Thị Thu Hiền – Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Trong năm 2021, Công đoàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chuyên môn tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả và hưởng ứng các sự kiện lớn của đất nước, ngành Điện và Công ty. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động ngày càng quan tâm nhiều hơn, động viên, khuyến khích người lao động tích cực hơn trong lao động sản xuất. Công đoàn Công ty đã chủ động cùng chuyên môn duy trì thực hiện tốt các chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích người lao động, duy trì và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua thúc đẩy sản xuất và xây dựng đời sống văn hoá công nhân lao động góp phần tích cực vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chung của Công ty.

Ông Nguyễn Chí Thành - Quản đốc PX Vận Hành 1 đọc tham luận tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Phú Thái – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Phát điện 2 đánh giá cao những thành tích Công ty đã đạt được trong năm 2021 và ghi nhận những đóng góp của Công ty trong việc hoàn thành nhiệm vụ được Tổng Công ty giao. Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty yêu cầu trong thời gian tới Công ty cần chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc để hoàn thành nhiệm vụ năm 2022.

Phát biểu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, đồng chí Tạ Công Hoan – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Công ty yêu cầu tập thể CBCNV duy trì, đoàn kết và phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiều năm qua và nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022, năm chào mừng 20 năm kỷ niệm ngày thành lập Công ty.

Một số hình ảnh:

Cao Xuân Tùng - HCLĐ

Link Liên kết