Lễ ký kết hợp đồng uỷ quyền Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

Ngày cập nhật: 21/12/2021
Tại buổi lễ ký kết, đoàn công tác của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng và giao nhiệm vụ của Tổng Công ty Phát điện 2

 - Ngày 17/12/2021, tại Hà nội, Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) đã tổ chức Lễ ký kết hợp đồng ủy quyền Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng với hình thức trực tiếp và trực tuyến tại các điểm cầu.

Lễ ký kết do ông Trần Phú Thái – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) EVNGENCO2 chủ trì, cùng với sự tham dự của ông Trương Hoàng Vũ – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Đình Hải – Thành viên HĐQT, đại diện lãnh đạo và các Ban chức năng, Văn phòng Tổng công ty cùng Người đại diện phần vốn tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

Việc ký kết hợp đồng ủy quyền được thực hiện theo các Nghị quyết của HĐQT EVNGENCO2 gồm: Nghị quyết số 130/NQ-HĐQT ngày 14/10/2021 về việc thông qua mẫu Hợp đồng uỷ quyền Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Phát điện 2 tại các công ty con và Nghị quyết số 148/NQ-HĐQT ngày 27/10/2021 về việc thông qua nội dung phân công trách nhiệm giữa những Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Phát điện 2 tại các Công ty cổ phần

Tại buổi lễ ký kết, đoàn công tác của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng và giao nhiệm vụ của Tổng Công ty Phát điện 2, đồng thời cam kết cùng tập thể Ban Tổng Giám đốc, cán bộ công nhân viên trong Công ty sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

Link Liên kết