Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Hải Phòng

Ngày cập nhật: 02/08/2021

Sáng ngày 30/7, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Quản lý dự án (QLDA) Nhiệt điện Hải Phòng.

 - Dự lễ công bố quyết định có ông Tạ Công Hoan – Chủ tịch HĐQT, ông Dương Sơn Bá – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các ông/bà là Thành viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng phó các đơn vị và đại diện các tổ chức đoàn thể trong Công ty.

Mở đầu buổi lễ, ông Trần Hồng Vương – Trưởng phòng Hành chính Lao động công bố quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng ban QLDA Nhiệt điện Hải Phòng đối với ông Vũ Đình Kiên kể từ ngày 01/8/2021.

Ông Tạ Công Hoan – Chủ tịch HĐQT Công ty trao Quyết định và tặng hoa ông Vũ Đình Kiên - Phó ban QLDA

Ông Tạ Công Hoan – Chủ tịch HĐQT Công ty gửi lời chúc mừng ông Vũ Đình Kiên trên cương vị mới và bày tỏ sự tin tưởng với năng lực, trình độ chuyên môn, ông Vũ Đình Kiên sẽ cùng tập thể Ban QLDA đoàn kết, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần vào kết quả hoạt động SXKD của Công ty.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Vũ Đình Kiên gửi lời cảm ơn tới Ban Lãnh đạo Công ty đã tin tưởng, tín nhiệm giao nhiệm vụ mới. Ông Vũ Đình Kiên hứa sẽ cùng tập thể CBCNV Ban QLDA ra sức phấn đầu hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Hải Phòng thực hiện chức năng theo qui định của: Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021, Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016; Quyết định số 96/QĐ-NĐHP-HĐQT ngày 30/8/2007 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng về việc thành lập Ban quản lý dự án Nhiệt điện Hải Phòng và văn bản số 467/EVNGENCO 2-TCNS ngày 19/02/2021 của Tổng Công ty Phát điện 2 về việc kiện toàn mô hình Ban QLDA Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng, trong đó thực hiện chức năng tìm kiếm cơ hội đầu tư dự án mới; Thực hiện các dự án về cải tạo môi trường; Thực hiện các dự án ĐTXD mới; Thực hiện các dự án sửa chữa có quy mô lớn.

Tuyết Mai - HCLĐ

Link Liên kết