Nhiệt điện Hải Phòng: Xây dựng điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia PCCC

Ngày cập nhật: 26/03/2021
Bằng những nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo Công ty, ngày 24/03/2020 đồng chí Thương tá Đặng Văn Lịch – Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đại diện cho Công an Thành phố Hải Phòng đã trao tặng giấy khen “đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia PCCC”, giấy khen đơn vị “đã có thành tích trong phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy năm 2020”

 - Trong công tác phòng cháy chữa cháy, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy là một trong những công tác rất quan trọng nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, tài sản của Nhà nước và nhân dân, góp phần đảm bảo ANTT; thông qua việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia PCCC góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về PCCC mọi CBCNV Công ty, góp phần kiềm chế sự gia tăng về số vụ cháy và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Để nâng cao ý thức, đảm bảo việc tuân thủ, chấp hành các quy định về PCCC đi vào nền nếp, công ty thường xuyên tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC cho CBCNV trong Công ty bằng các hình thức như: Treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu có nội dung phù hợp chào mừng, hưởng ứng các ngày lễ, Tết, các ngày có các sự kiện trọng đại của Đất nước, của tỉnh nhằm tuyên truyền cho người lao động nêu cao tinh thần cảnh giác về công tác PCCC. Ngoài ra Công ty tổ chức các lớp tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH cho CBCNV trong Công ty. Nhờ triển khai đồng bộ, chủ động tích cực các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC nên ý thức trách nhiệm của CBCNV trong Công ty được nâng lên và chấp hành tốt các biện pháp phòng ngừa, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Theo đó, Công ty thường xuyên quan tâm, kiện toàn đội PCCC chuyên ngành và các đội PCCC cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền, huấn luyện cho người lao động về các biện pháp an toàn lao động, an toàn cháy, nổ. Cùng với đó, các thành viên đội PCCC chuyên ngành luôn kiểm tra, đảm bảo an toàn trước mỗi ca làm việc, nhờ vậy đã đáp ứng tốt yêu cầu phòng ngừa, không để xảy ra sự cố cháy, nổ và dành nhiều giải cao trong các hội thi PCCC của EVN GENCO2 và Cụm cơ quan doanh nghiệp an toàn PCCC Minh Đức.

Hàng năm, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an thành phố Hải Phòng và các đơn vị trong Cụm cơ quan doanh nghiệp an toàn PCCC Minh Đức – Thủy Nguyên tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với sự tham gia của cán bộ, công nhân thuộc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng; Cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an thành phố Hải Phòng; Cán bộ, chiến sĩ Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Núi Đèo; Cán bộ công nhân viên thuộc Công ty Vicem xi măng Hải Phòng; Cán bộ công nhân viên thuộc Công ty xi măng Chifon.

Đ/c Đặng Văn Lịch trao tặng giấy khen về công tác PCCC

Để phát động phong trào thi đua toàn dân PCCC, công ty đã lựa chọn và tặng giấy khen cho 01 phân xưởng và 14 cá nhân tiêu biểu để giao nhiệm vụ tiên phong điển hình gương mẫu trong duy trì hoạt động của mô hình điển hình tiên tiến trong công ty. Từ mô hình điển hình tiên tiến vè PCCC điểm tại một số bộ phận trong Công ty, đến nay, Công ty đã nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến đến tất cả các phòng ban, phân xưởng trong Công ty.

Bằng những nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo Công ty, ngày 24/03/2020 đồng chí Thương tá Đặng Văn Lịch – Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đại diện cho Công an Thành phố Hải Phòng đã trao tặng giấy khen “đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia PCCC”, giấy khen đơn vị “đã có thành tích trong phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy năm 2020”. Cá nhân đồng chí Dương Sơn Bá – Phó Tổng giám đốc Công ty với những cố gắng của mình đã được đồng chí Giám đốc Công an Thành phố Hải Phòng trao tặng giấy khen trong công tác PCCC năm 2020.

Để tiếp tục phát huy phong trào toàn dân tham gia PCCC và duy trì hoạt động của các đơn vị điển hình tiên tiến trong công tác PCCC, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tiếp tục phát huy phong trào toàn dân tham gia PCCC và thực hiện tốt các nhiệm vụ về PCCC. Nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia PCCC, đảm bảo công tác an toàn PCCC tại cơ sở là một hoạt động rất cần thiết hiện nay, hoạt động này đã và đang góp phần phòng ngừa tình trạng cháy nổ, giữ gìn ANTT của địa phương.

Nhìn từ bài học thành công trong công tác PCCC và thực tiễn cho thấy, ở đâu người đứng đầu đơn vị quan tâm đến công tác PCCC thì ở đó công tác xây dựng phong trào, mô hình, điển hình tiên tiến về PCCC được nâng lên, tăng cường; việc xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về PCCC phải gắn với các phong trào thi đua khác, gắn với quyền lợi chính đáng của mỗi CBCNV; xây dựng mô hình điển hình tiên tiến về PCCC phải được gắn liền với xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC, tập trung xây dựng tại các khu vực trọng điểm có nhiều cơ sở nguy hiểm cháy nổ; chú trọng, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức sâu rộng về Luật PCCC; hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết nhằm khen thưởng, động viên và khích lệ kịp thời đến từng bộ phận, cá nhân để động viên CBCNV tích cực tham gia phong trào toàn dân PCCC.

Nguyễn Hồng Kiên - ATMT

Link Liên kết