Hội nghị tổng kết công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2020; Phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Ngày cập nhật: 24/03/2021
Ghi nhận thành tích của các tập thể và cá nhân năm 2020, Công ty đã tuyên dương và tặng giấy khen cho 03 các tập thể và 22 cá nhân.

 - Chiều ngày 18/3/2021, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Tạ Công Hoan, Bí thư đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng chí Nguyễn Thường Quang, Tổng Giám đốc, cùng sự có mặt của các đồng chí Phó Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Ban chấp hành Công đoàn, Trưởng/phó các đơn vị, Bí thư Đoàn thanh niên, Trưởng ca, Kỹ thuật viên an toàn, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ, PCCC&CNCH, PCTT&TKCN năm 2020.

Hội nghị nghe đồng chí Nguyễn Thường Quang - Tổng Giám đốc trình bày báo cáo tổng kết công tác ATVSLĐ, PCCC&CNCH, PCTT&TKCN năm 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Theo đó, trong năm 2020, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo Công ty và sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công nhân viên (CBCNV), công tác ATVSLĐ, PCCC&CNCH đã thu được một số kết quả nhất định góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng nêu rõ một số tồn tại hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện. Đặc biệt còn để xảy ra tai nạn lao động.

Ông Tạ Công Hoan - CT HĐQT tặng giấy khen cho các đơn vị

Để nâng cao hiệu quả về công tác ATVSLĐ, PCCC&CNCH, PCTT&TKCN năm 2021 là tham luận của các đơn vị: Phân xưởng Vận hành 1 đề xuất giải pháp đảm bảo công tác vệ sinh mặt bằng và vệ sinh thiết bị tại khu vực sản xuất; Phân xưởng Điện-Tự động đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác phòng cháy chữa cháy tại hầm cấp; Phân xưởng Nhiên liệu đề xuất giải pháp công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai khu vực sản xuất; Phân xưởng SCCN đề xuất giải pháp cách nhận biết và phòng ngừa các mối nguy hiểm khi thực hiện công việc có yếu tố nguy hiểm.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Tạ Công Hoan, Chủ tịch HĐQT đã ghi nhận những thành tích đã đạt được và nhất trí với bản báo cáo kết quả công tác năm 2020, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ về công tác ATVSLĐ, PCCC&CNCH, PCTT&TKCN cần triển khai thực hiện trong năm 2021 như: Tiếp tục bám sát các quy định của nhà nước, EVN, EVNGENCO 2 và của Công ty để tổ chức thực hiện các công tác hiệu quả nhất. Phấn đấu không để xảy ra tai nạn lao động, tai nạn giao thông, sự cố về môi trường, sự cố về cháy nổ và sự cố về thiên tai; Ưu tiên công tác mua sắm và trang bị đầy đủ trang thiết bị về an toàn, phương tiện phòng cháy và phòng chống thiên tai. Đảm bảo trang bị tốt nhất cho người lao động; Thường xuyên đào tạo, huấn luyện, nâng cao kiến thức nghiệp vụ về công tác an toàn cho người lao động; Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị hơn nữa trong công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra về ATVSLĐ, PCCC&CNCH, PCTT&TKCN, BVMT; Thường xuyên kiểm tra công tác ATVSLĐ tại hiện trường sản xuất, phát hiện và ngăn chặn kịp thời người lao động có hành vi lơ là, chủ quan trong quá trình làm việc; Tăng cường công tác phổ biến an toàn cho người lao động; Đề nghị công đoàn, Đoàn thanh niên tăng cường phối hợp cùng với chuyên môn triển khai tích cực hơn nữa về công tác ATVSLĐ.

Ông Lê Minh Tuấn - TV HĐQT tặng giấy khen cho các cá nhân

Ghi nhận thành tích của các tập thể và cá nhân năm 2020, Công ty đã tuyên dương và tặng giấy khen cho 03 các tập thể và 22 cá nhân. Toàn thể CBCNV trong Công ty quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, PCCC&CNCH, PCTT&TKCN năm 2021, không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố về cháy, nổ và bảo đảm môi trường xanh, sạch, đẹp góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chung của Công ty.           

                                                Tạ Quốc Tuấn –Phòng ATMT

Link Liên kết