Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng đạt mốc sản xuất 60tỷ kWh

Ngày cập nhật: 22/03/2021
Vào lúc 11h40 ngày 03/03/2021 Công ty Cổ phần Nhiệt Hải Phòng đã đạt sản lượng điện 60 tỷ kWh

 - Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng được khởi công xây dựng vào ngày 28/11/2005 tại xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng gồm 4 tổ máy, công suất 1200MW, sản lượng điện bình quân theo thiết kế 7,2 tỷ kWh/năm. Các tổ máy lần lượt hòa lưới điện Quốc gia và đưa vào vận hành thương mại từ năm 2011 đến 4/2014.

Sau 10 năm vận hành thương mại các tổ máy, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đã hoàn toàn làm chủ dây chuyền công nghệ, quy trình sản xuất, bảo đảm vận hành an toàn, hiệu quả. Vào lúc 11h40 ngày 03/03/2021 Công ty Cổ phần Nhiệt Hải Phòng đã đạt sản lượng điện 60 tỷ kWh mang lại hiệu quả to lớn đối với hệ thống điện Quốc Gia. Đây là thành quả đáng tự hào của các thế hệ CBCNV Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng để giữ cho dòng điện quốc gia được an toàn, liên tục và ổn định, tạo luồng sinh khí mới để tiếp thêm sức mạnh cho CBCNV Công ty tiếp tục vững bước vượt qua chặng đường phía trước.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, tập thể  CBCNV Công ty sẽ tiếp tục phát huy, nỗ lực thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021, xứng đáng là một đơn vị nòng cốt của Tổng Công ty Phát điện 2.

Một số cột mốc chính của Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng

  • Ngày khởi công Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 1: 28/11/2005
  • Ngày khởi công Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 2: 04/07/2007
  • 14h40 ngày 25/12/2009 Tổ máy 1 hòa lưới Quốc gia
  • 14:28’ ngày 17/8/2010 Tổ máy 2 hòa lưới Quốc gia
  • 10h00 ngày 30/8/2013 Tổ máy 3 hòa lưới Quốc gia
  • 17h28 ngày 17/2/2014 Tổ máy 4 hòa lưới Quốc gia
  • 09h30 ngày 20/5/2018 đạt mốc sản lượng điện 40 tỷ kWh
  • 02h00 ngày 20/10/2019 đạt mốc sản lượng điện 50 tỷ kWh
  • 11h40 ngày 3/3/2021 đạt mốc sản lượng điện 60 tỷ kWh

Nguyễn Minh Thắng - P.KT

Link Liên kết