Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp làm việc tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

Ngày cập nhật: 12/11/2020
Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo, Vụ Năng lượng, Vụ Tổng hợp, Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ, Văn phòng, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Phát điện 2

 - Ngày 12/11/2020, đoàn công tác của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) do Phó Chủ tịch Ủy ban Hồ Sỹ Hùng làm trưởng đoàn đến làm việc tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng để phục vụ công tác cổ phần hóa Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2).

Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo, Vụ Năng lượng, Vụ Tổng hợp, Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ, Văn phòng, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Phát điện 2.

Ông Tạ Công Hoan - CT HĐQT Công ty báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh

Tại buổi làm việc, ông Tạ Công Hoan – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty. Theo đó, trong 10 tháng đầu năm 2020, Công ty bám sát các chỉ tiêu giao trong kế hoạch sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính đạt so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế TNDN 10 tháng đầu năm 2020 vượt kế hoạch 10 tháng 397,8 tỷ đồng, đạt 169% kế hoạch 10 tháng và 108,6% kế hoạch năm. Liên quan công tác cổ phần hóa EVNGENCO2, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nghiêm túc thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của EVNGENCO 2 trong việc thực hiện, phối hợp, cung cấp hồ sơ, tài liệu cho đơn vị cấp trên, cơ quan quản lý nhà nước… để thực hiện công tác cổ phần hóa của EVNGENCO 2.

Tiếp đó, đoàn công tác nghe đại diện lãnh đạo các Vụ Năng lượng, Vụ Pháp chế, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Phát điện 2 phát biểu, đóng góp ý kiến về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và công tác cổ phần hóa EVNGENCO 2.

Phát biểu sau cuộc thảo luận cùng đại diện các Vụ chức năng của Ủy ban, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Phát điện 2, Phó Chủ tịch Hồ Sỹ Hùng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của lãnh đạo và CBNV Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng trong công tác quản trị, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và ổn định đời sống cho cán bộ công nhân viên. Ông bày tỏ sự tin tưởng với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, hiệu quả của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng – một trong các đơn vị chủ lực của EVNGENCO 2, tiến trình cổ phần hóa tại Tổng Công ty Phát điện 2 sẽ thành công tốt đẹp.

Nguyễn Thị Tuyết Mai - HCLĐ

Link Liên kết