Nhiệt điện Hải phòng trong công tác đảm bảo phương thức vận hành các tổ máy

Ngày cập nhật: 29/10/2020
Sau 9 tháng Công ty đã sản xuất 5.377,73 triệu kWh thương phẩm đạt 72,5% kế hoạch, nhưng lợi nhuận đạt 862 tỷ tương đương 106% kế hoạch

 - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng được thành lập từ năm 2002 với nhiệm vụ chính là sản xuất điện năng, với 4 tổ máy có tổng công suất 1200MW. Mục tiêu đáp ứng nhu cầu điện cấp bách cho hệ thống điện và cung cấp ổn định cho khu vực tam giác kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh.

Năm 2020, Công ty được EVNGENCO2 giao sản lượng 8.150 triệu kWh, đây là một chỉ tiêu rất cao so với thiết kế là 7,2 tỷ kWh. Vì vậy, công ty đã chủ động đề ra các giải pháp trọng tâm để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Công ty đã chủ động ký kết các hợp đồng mua bán than dài hạn với Tổng Công ty than Việt Nam và Tổng Công ty than Đông Bắc, nhằm đảm bảo nguồn nhiên liệu chất lượng và ổn định cho sản xuất. Đồng thời, xây dựng chương trình mua than nhập khẩu để đa dạng các nhà cung cấp, cũng như thích ứng với tình tình thiếu hụt than trong tương lai.

Công tác thị trường điện luôn nhận được sự quan tâm và chỉ đạo từ phía ban lãnh đạo Công ty, Tổ thị trường điện đã từng bước phát huy được vai trò làm chủ thị trường đem lại lợi nhuận cao và đưa ra các bản chào hợp lý để đảm bảo vận hành các tổ máy linh hoạt, qua đó đảm bảo kế hoạch về sản lượng, đáp ứng tốt việc huy động tổ máy từ A0, A1. Vì vậy, sau 9 tháng Công ty đã sản xuất 5.377,73 triệu kWh thương phẩm đạt 72,5% kế hoạch, nhưng lợi nhuận đạt 862 tỷ tương đương 106% kế hoạch.

Đối với công tác quản lý vận hành, Công ty đã chỉ đạo các đơn vị, tuân thủ quy trình vận hành, tổ chức theo dõi, giám sát thường xuyên, chặt chẽ các thông số kỹ thuật trong vận hành để phát hiện và có biện pháp kịp thời đảm bảo các tổ máy vận hành ổn định, tin cậy và hiệu quả, áp dụng công nghệ mới, các sáng kiến kỹ thuật để tối ưu hóa, hợp lý hóa quá tình sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả trong sản xuất, không để xảy ra sự cố.

Đối với công tác duy tu bảo dưỡng, Công ty chủ động phối hợp với trung tâm điều độ Quốc gia A0 để đăng ký lịch Đại tu tổ máy 2, trung tu tổ máy số 4. Ngay từ năm 2019 các công việc đăng ký lịch sửa chữa, lập phương án, chuẩn bị vật tư, tổ chức lựa chọn các Nhà thầu đủ năng lực để thực hiện. Nhờ sự chuẩn bị đó năm 2020, Đại tu tổ máy số 2 đã vượt tiến độ, chất lượng sau sửa chữa đáp ứng các tiêu chí của nhà sản xuất, tổ máy sau khi đại tu vận hành ổn định, tin cậy, hiệu suất lò hơi đạt trên 87,5%.

Với những kết quả đã đạt được trong sản xuất cũng như trong công tác duy tu bảo dưỡng, các tổ máy của Công ty đã sẵn sàng cho giai đoạn phát điện mua khô và hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Ngày 26/10/2020 Công ty vinh dự được Tổng Công ty phát điện 2 biểu dương và khen thưởng, xứng đáng là đơn vị đi đầu trong Tổng Công ty Phát điện 2.

Tống Hồng Tuân - PP. Kỹ thuật

Link Liên kết