Triển khai áp dụng các đề tài số 1 và 2 theo chương trình CMCN 4.0

Ngày cập nhật: 14/09/2020
Để nâng cao hiệu quả của Đề tài khi áp dụng cho các Tổ máy còn lại, Công ty dự kiến triển khai lắp đặt thêm một số điểm đo nhiệt độ để tăng cường giám sát thêm cho các giàn ống áp lực quan trọng, hay gặp sự cố

 - Sau một thời gian triển khai áp dụng thử nghiệm các Đề tài số 1 và 2 thuộc Đề án nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ CMCN 4.0 trên Tổ máy số 1, cả 2 đề tài này đều đem lại hiệu quả cho công tác vận hành và bảo dưỡng sửa chữa, góp phần đảm bảo vận hành ổn định tin cậy Tổ máy số 1 trong thời gian vừa qua.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Phát điện 2 tại văn bản số 2644/EVNGENCO 2-TH ngày 04 tháng 8 năm 2020 về việc áp dụng triển khai thực hiện đề tài thuộc Đề án nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ của cuộc CMCN 4.0 vào hoạt động SXKD cho các Tổ máy còn lại, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đang thực hiện triển khai áp dụng 2 Đề tài số 1 và 2 cho các Tổ máy số 2 và số 4 trong đợt Trung đại tu năm 2020.

Đề tài số 1: “Thiết kế hệ thống giám sát và cảnh báo sớm các thông số vận hành chính của Tổ máy “ đã áp dụng cho Tổ máy số 1 từ tháng 12/2019 đến nay. Hiệu quả mang lại giúp người vận hành phát hiện sớm các yếu tố bất thường của thiết bị và quá trình công nghệ để từ đó có phương án xử lý phù hợp không để xảy ra sự cố ảnh hưởng đến phương thức vận hành của Tổ máy.

Phát huy được những kết quả đạt được trên Tổ máy số 1, khi áp dụng Đề tài này cho các Tổ máy còn lại, Công ty rà soát, bổ sung thông số vận hành, chỉnh sửa mầu sắc, âm thanh giọng nói để giúp người vận hành phân biệt cảnh báo giữa các Tổ máy cũng như nghiên cứu sử dụng dữ liệu cảnh báo trong thời gian vận hành để có thể đưa ra những quyết định về công tác bảo dưỡng sửa chữa hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng bảo dưỡng phòng ngừa.  

Đề tài số 2: “Thiết kế hệ thống giám sát hệ thống ống áp lực lò hơi” đã áp dụng cho Tổ máy số 1 từ tháng 12/2019 đến nay. Hiệu quả mang lại giúp người vận hành phát hiện sớm các vi phạm khi điều chỉnh các thông số liên quan đến các giàn ống quá nhiệt để từ đó thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp. Công tác kiểm tra, đánh giá các giàn ống quá nhiệt được thực hiện trọng tâm và chủ động hơn trong các đợt ngừng lò ngắn ngày. Sau thời gian áp dụng, hiện tượng vi phạm nhiệt độ, áp suất của các giàn ống quá nhiệt trong quá trình vận hành được kiểm soát chặt chẽ góp phần nâng cao tính tin cậy trong quá trình vận hành Tổ máy.

Để nâng cao hiệu quả của Đề tài khi áp dụng cho các Tổ máy còn lại, Công ty dự kiến triển khai lắp đặt thêm một số điểm đo nhiệt độ để tăng cường giám sát thêm cho các giàn ống áp lực quan trọng, hay gặp sự cố. Đồng thời xem xét việc phối hợp với Đơn vị bên ngoài mở rộng hướng nghiên cứu để bổ sung tính năng tính toán tuổi thọ của các giàn ống quá nhiệt trong quá trình vận hành theo đúng định hướng phát triển các đề tài mà Tổng Công ty phát điện 2 và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã chỉ đạo.

Để đảm bảo được tiến độ thực hiện các Đề tài cho các Tổ máy trong thời gian ngừng Trung Đại tu các Tổ máy. Công ty đã hoàn thiện các phương án thực hiện, chuẩn bị vật tư, bố trí nhân lực để thực hiện ngay từ khi dừng Tổ máy. Công ty phấn đấu sẽ hoàn thành áp dụng cho các Tổ máy số 2 và số 4 trước tháng 12/2020 theo đúng tiến độ đề ra.

Nguyễn Việt Anh – PX. ĐTĐ

Link Liên kết