Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm năm 2020

Ngày cập nhật: 03/07/2020

Với tinh thần xây dựng, đại diện các chi bộ tham dự Hội nghị đã sôi nổi tham gia ý kiến đóng góp xây dựng, hoàn chỉnh báo cáo; đề xuất bổ sung một số giải pháp nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn năm 2020.

 - Chiều ngày 30/6/2020 Đảng ủy Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm; bổ khuyết nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm năm 2020. Đồng chí Tạ Công Hoan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Lãnh đạo Công ty, Lãnh đạo các đơn vị, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Hội nghị đã nghe Báo cáo sơ kết thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm; bổ khuyết nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm năm 2020 do đồng chí Dương Sơn Bá, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy trình bày. Sáu tháng đầu năm, trong bối cảnh cả nước tập trung cao để phòng chống dịch Covid-19, Đảng ủy Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng vẫn đảm bảo chỉ đạo thành công công tác tổ chức đại hội các chi bộ, đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, nội dung học tập chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Bên cạnh đó, Đảng ủy chỉ đạo chuyên môn, Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty và các chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chủ động, quyết tâm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2020 và đã đạt được một số kết quả quan trọng về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận vượt kế hoạch; các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cơ bản đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần cán bộ công nhân viên và người lao động tiếp tục được quan tâm. Báo cáo cũng chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế, từ đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cần phải thực hiện trong 6 tháng cuối năm năm 2020.

Toàn cảnh Hội nghị

Với tinh thần xây dựng, đại diện các chi bộ tham dự Hội nghị đã sôi nổi tham gia ý kiến đóng góp xây dựng, hoàn chỉnh báo cáo; đề xuất bổ sung một số giải pháp nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn năm 2020.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Tạ Công Hoan, Bí thư Đảng ủy đã đánh giá cao và ghi nhận những thành tích đạt được của Đảng bộ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các hoạt động đoàn thể 6 tháng đầu năm năm 2020; đồng chí đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, chi ủy, các đồng chí đảng viên, các tổ chức đoàn thể tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, thực hiện các chương trình, công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm năm 2020 góp phần hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 – 2020.

Một số hình ảnh:

Dương Thị Định, VPĐU

Link Liên kết