Hội nghị Đại biểu Người lao động Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng năm 2020

Ngày cập nhật: 15/06/2020
Các ý kiến góp ý, đề xuất của người lao động liên quan đến điều kiện làm việc, sửa chữa khắc phục các khiếm khuyết… đều được đồng chí Tổng Giám đốc giải đáp thỏa đáng, được các đại biểu thống nhất thông qua

 - Ngày 12/6/2020, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2020 với sự tham dự của 88 đại biểu đại diện cho 855 cán bộ, nhân viên Công ty. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Duy Lăng, Phó Tổng Giám đốc - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 2 và ông Tạ Công Hoan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. Đoàn Chủ tịch gồm ông Nguyễn Thường Quang, Tổng Giám đốc và bà Ngô Thị Thu Hiền, Chủ tịch Công đoàn Công ty.

Hội nghị nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, quý 1 năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; báo cáo kết quả thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến người lao động, báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2016 – 2020. Các tham luận được trình bày tại Hội nghị bao gồm giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành tổ máy; nâng cao hiệu quả công tác phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; công tác đảm bảo an toàn khi làm việc trên sông nước và vận động đoàn viên chấp hành quy trình vận hành, an toàn góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty

 

Chuyên môn và Công đoàn ký Thỏa ước Lao động tập thể

Các ý kiến góp ý, đề xuất của người lao động liên quan đến điều kiện làm việc, sửa chữa khắc phục các khiếm khuyết… đều được đồng chí Tổng Giám đốc giải đáp thỏa đáng, được các đại biểu thống nhất thông qua. Thực hiện Quy chế dân chủ tại nơi làm việc, Hội nghị đã giới thiệu và bầu 04 thành viên đại diện cho người lao động tham gia Tổ đối thoại định kỳ tại nơi làm việc.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Duy Lăng, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 2 đã ghi nhận và biểu dương những thành tích Công ty đã đạt được năm 2019 và lưu ý Công ty trong công tác sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị để giảm thiểu suất sự cố và đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật. Ông Tạ Công Hoan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tin tưởng CBNV Công ty sẽ đoàn kết, nỗ lực để hoàn thành vượt các chỉ tiêu đề ra trong năm 2020.

Một số hình ảnh:

 

 

Nguyễn Quang Hậu - HCLĐ

Link Liên kết