Nhiệt điện Hải Phòng: Sôi nổi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành điện (21/12/1954-21/12/2019).

Ngày cập nhật: 30/12/2019
Người đã căn dặn: “… Nhà máy bây giờ là của nhân dân, của Chính phủ, của các cô, các chú. Các cô, các chú là chủ thì phải giữ gìn nhà máy làm cho nó phát triển hơn nữa…”. 

 - Ngày 21/12/1954, sau khi tiếp quản Thủ đô, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm Nhà máy đèn Bờ Hồ. Tại đây, Người đã căn dặn: “… Nhà máy bây giờ là của nhân dân, của Chính phủ, của các cô, các chú. Các cô, các chú là chủ thì phải giữ gìn nhà máy làm cho nó phát triển hơn nữa…”. Ngày 21 tháng 12 hàng năm đã trở thành Ngày truyền thống của ngành Điện lực Việt Nam. 65 năm qua, ngành Điện luôn tự hào là một bộ phận gắn bó hữu cơ cùng nhân dân cả nước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc; luôn khẳng được được vai trò chủ đạo trong việc đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đời sống sinh hoạt của nhân dân và góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh.

 Hưởng ứng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954-21/12/2019), Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tổ chức phát động các cuộc thi đua như: Thi đua hoàn thành vượt kế hoạch SXKD năm 2019; Thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải tiến lề lối làm việc; Thi đua đẩy mạnh phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chống tham nhũng. Ngay từ tháng 11/2019, Công ty tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực thu hút sự tham gia của hàng trăm CBCNV Công ty: Cuộc thi sáng tác ảnh, cuộc thi "Tìm hiểu 65 năm ngành Điện lực Việt Nam” trên hệ thống E-learning và các hoạt động thể thao như bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ, giải tennis. Đặc biệt, cuộc thi sáng tác ảnh và trưng bày ảnh với chủ đề văn hóa doanh nghiệp và hoạt động SXKD của Công ty đã thu hút nhiều tác giả không chỉ là CBCNV Công ty mà còn các tác giả bên ngoài. Trong số các tác phẩm dự thi có nhiều tác phẩm có chất lượng, kỹ thuật thể hiện đúng chủ đề cuộc thi. Bên cạnh các hoạt động trên, Công ty tổ chức luyện tập tiết mục văn nghệ “Trị An âm vang mùa xuân” tham gia công diễn tại đêm văn nghệ chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Điện do Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức tại Hà Nội.

Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành điện của Công ty đã góp phần ghi nhận, biểu dương, phát hiện và nhân rộng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong lao động, sản xuất; nâng cao nhận thức, niềm tin, tinh thần phấn khởi, tự hào về ngành Điện lực Việt Nam nói chung và Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nói riêng; tạo động lực tinh thần để cổ vũ, động viên người lao động trong Công ty phát huy truyền thống, đề cao trí tuệ và tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo, chung sức, chung lòng, quyết tâm xây dựng Công ty phát triển bền vững.

Nguyễn Thị Tuyết Mai – HCLĐ

Link Liên kết