Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019

Ngày cập nhật: 29/10/2019

Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng kết thúc với việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 ông Nguyễn Văn Thanh và bầu bổ sung ông Nguyễn Minh Thành làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

 - Ngày 29/10/2019, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường nhằm thông qua các nội dung chính bao gồm: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022. Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Văn Non – Trưởng ban Tổng hợp Tổng Công ty Phát điện 2; về phía Công ty gồm có: ông Tạ Công Hoan - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị; Ông Nguyễn Thường Quang-Tổng Giám đốc; Ban Tổng Giám đốc; Trưởng ban kiểm soát Công ty, Lãnh đạo các đơn vị cùng các Cổ đông Công ty.

Trước đó, ngày 18/10/2019 Công ty đã đăng tải đầy đủ thông báo, tài liệu (website) và gửi giấy mời họp tới các Cổ đông theo đúng quy định đối với Công ty Cổ phần. Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019 diễn ra với sự tham dự của 28 cổ đông, sở hữu 479.266.167 cổ phần, chiếm 95,85 % tổng số cổ phần.

Tại Đại hội, ông Tạ Công Hoan – Chủ tịch HĐQT Công ty đã thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức, biểu quyết và bầu cử. Sau khi nghe báo cáo, Đại hội tiến hành thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 với ông Nguyễn Văn Thanh, do nghỉ chế độ BHXH từ ngày 01/10/2019. Cùng với đó, bầu bổ sung ông Nguyễn Minh Thành làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

Vào lúc 10h15 cùng ngày, Đại hội thông báo kết quả biểu quyết với 100% cổ phần biểu quyết dự họp thống nhất bầu bổ sung ông Nguyễn Minh Thành – Kế toán trưởng Công ty vào vị trí thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

Sau hơn 3 giờ làm việc, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đã kết thúc thành công, tốt đẹp.

Một số hình ảnh:

Dương Thanh Tùng

Link Liên kết