Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng: Quan tâm thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường

Ngày cập nhật: 22/10/2019
Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng đã thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, các nội dung theo báo cáo ĐTM, các giấy phép đã được Bộ TN&MT phê duyệt và đáp ứng các yêu cầu của các Ban Ngành địa phương

 - Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 1&2 (thuộc Tông công ty Phát điện 2) đặt tại xã Tam Hưng, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng có công suất 4x300MW, tổng mức đầu tư hơn 1,2 tỷ USD tương ứng khoảng 24.000 tỷ đồng, sản xuất ra 7,2 tỉ KWh điện mỗi năm, cung cấp một sản lượng điện lớn cho lưới điện quốc gia, với mục tiêu đáp ứng nhu cầu điện cấp bách cho hệ thống điện và cung cấp ổn định cho khu vực tam giác kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh.

Chu trình sản xuất điện của Nhà máy bao gồm 2 thiết bị chính là lò hơi và tuabin, máy phát với hệ thống truyền tải điện bao gồm 2 sân phân phối 220kV và 110 kV.

Một góc khuôn viên Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 2

Theo Quy hoạch phát triển điện lưới quốc gia năm 2011 – 2020 có xét đến năm 2030 (Quy hoạch điện VII), dự báo tốc độ tăng trưởng sản lượng điện vẫn ở mức trên 10%/năm, gần gấp đôi so với tốc độ tăng trưởng GDP cả nước. Để bảo đảm nguồn điện EVNGENCO 2 phải huy động mạnh nguồn điện từ nhiệt điện nhưng vấn đề nguy cơ ô nhiễm môi trường rất cao nếu không quản lý chặt chẽ và đi kèm với những giải pháp kịp thời có tính khả thi. 

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn, các nhà máy điện đều phải thực hiện một chương trình giám sát đặc biệt, nhất là các chỉ số liên quan đến môi trường như bụi, khói thải là SOx và NOx. Trong đó yêu cầu phải tuân thủ đầy đủ cam kết về quan trắc và giám sát môi trường đã được phê duyệt trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), các nhà máy nhiệt điện than phải chịu trách nhiệm đối với nguồn phát sinh chất thải của mình, chủ động tìm kiếm các giải pháp để xử lý và tiêu thụ. Các trạm quan trắc môi trường tự động được lắp thêm, hệ thống camera được bổ sung, nhất là các vị trí nhạy cảm như bãi xỉ. Tất cả các chỉ số quan trắc phải được truyền trực tiếp về hệ thống của các Sở Tài nguyên - Môi trường địa phương cũng như Tổng công ty.

Màn hình theo dõi thông số quan trắc khí thải online ngày 17/10/2019 của Nhà máy NĐHP

Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng đã thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, các nội dung theo báo cáo ĐTM, các giấy phép đã được Bộ TN&MT phê duyệt và đáp ứng các yêu cầu của các Ban Ngành địa phương. Nhà máy đã được đầu tư trang bị đồng bộ các hệ thống xử lý khí thải hiện đại: Hệ thống khử NOx (SCR); Hệ thống khử SOx (FGD); Hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP) đảm bảo không có khói đen trong quá trình khởi động; Hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục (hệ thống CEMs) các thông số lưu lượng khói thải, nồng độ bụi, NOx, SOx, CO, nhiệt độ, O2 và hệ thống Camera giám sát ống khói Nhà máy, bãi chứa tro xỉ.       

Kết quả theo dõi, đánh giá các thông số quan trắc môi trường, đo hàm lượng các chất khí trong khói thải của Nhà máy trong tháng 9/2019 và nửa đầu tháng 10/2019 đến nay cho thấy hàm lượng SOx, NOx, bụi… luôn nằm trong giới hạn cho phép theo các quy chuẩn môi trường hiện hành. Mặt khác, Công ty tăng cường phủ xanh khu vực Nhà máy và Hồ thải xỉ, phối hợp cùng địa phương thực hiện tốt Quy chế phối hợp đảm bảo môi trường địa bàn xã Tam Hưng, đã hỗ trợ công tác vệ sinh tuyến đường 359. Ngoài ra, Chuyên môn và Công đoàn Công ty định kì tổ chức cho cán bộ công nhân viên dọn vệ sinh hai bên tuyến đường 359 đoạn qua khu vực Nhà máy, bảo đảm cảnh quan xanh sạch đẹp.

Hồ thải xỉ nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng

Cây xanh trên đường ra bãi xỉ

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

Link Liên kết