Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2019

Ngày cập nhật: 09/08/2019
Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh bảy tháng qua tạo đà thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ cả năm 2019 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

 - Năm 2019, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng được giao kế hoạch phát điện với sản lượng là 7.782 triệu kWh. Để thực hiện nhiệm vụ, Công ty đã đề ra những giải pháp cụ thể ngay từ đầu năm 2019.

Kết quả Sản xuất Kinh doanh khởi sắc

Thực hiện chỉ đạo của EVN, EVNGENCO2, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đã triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao các hoạt động, đặc biệt là công tác sản xuất điện trong các tháng mùa khô năm 2019. Tính đến hết tháng 7 năm 2019, tổng sản lượng điện đầu cực máy phát là 4.864,62 triệu kWh (đạt 62,5% kế hoạch năm); sản lượng điện giao nhận với EVN là 4.429,22 triệu kWh (đạt 62,7% kế hoạch năm); sản lượng hợp đồng QC là 3.460,17 triệu kWh (đạt 61,5% kế hoạch năm); doanh thu đạt 6.632 tỷ đồng tương đương 61,5% kế hoạch năm.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh bảy tháng qua tạo đà thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ cả năm 2019 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng. Công tác cân đối nguồn nhiên liệu đầu vào cũng được Công ty quan tâm, phân bổ hợp lý nguồn nhiên liệu giữa nhà máy HP1&2 cũng như dự phòng cho các tình huống thiếu nhiên liệu về sau.

Toàn cảnh nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 2

Các đơn vị trong Công ty luôn bám sát chỉ đạo của các cấp thẩm quyền, cụ thể hóa các quyết định chỉ đạo nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2019. Công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị được quan tâm thực hiện đảm bảo các thiết bị chính, thiết bị phụ trợ hoạt động ổn định trong thời gian dài phát điện mùa khô năm 2019. Công tác an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường được duy trì thường xuyên. Cùng với Sản xuất kinh doanh, công tác chăm lo đời sống cho CBCNV cũng được Công ty quan tâm, điều kiện làm việc cải thiện cùng với các hoạt động văn hóa, thể thao thường xuyên được tổ chức, duy trì và phát huy hiệu quả cao.

Thực hiện Sửa chữa lớn tổ máy số 1

Để duy trì nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao trong thị trường phát điện cạnh tranh. Nhiều năm qua, Công ty đã luôn quan tâm và chú trọng công tác Sửa chữa lớn (SCL) các tổ máy nhằm đảm bảo an toàn, nâng cao độ tin cậy trong vận hành và giảm thiểu tối đa các sự cố 

Theo chu kỳ thực hiện, năm 2019 Công ty sẽ tiến hành SCL tổ máy số 1. Thời gian thực hiện 72 ngày, bắt đầu từ ngày 01/8/2019. Các hạng mục được triển khai bao gồm: kiểm tra tình trạng, thông số kỹ thuật toàn bộ thiết bị tổ máy; sửa chữa các khiếm khuyết của hệ thống thiết bị được phát hiện trong vận hành cũng như trong quá trình dừng tổ máy kiểm tra; thay thế các thiết bị nhằm đảm bảo tổ máy vận hành an toàn, liên tục và ổn định.

Trước đó, để chuẩn bị cho công tác SCL tổ máy số 1, Công ty đã chỉ đạo các đơn vị triển khai các bước: khảo sát, lập kế hoạch, lập phương án kỹ thuật, tiên lượng...để đảm bảo đầy đủ các điều kiện khi thực hiện SCL tổ máy số 1.

Đối với công tác lựa chọn nhà thầu tham gia SCL, Công ty đã thực hiện ký hợp đồng tổng cộng 50 gói thầu theo đúng quy định. Trong đó, bao gồm các hình thức: đấu thầu rộng rãi, đấu thầu qua mạng và các gói thầu tự thực hiện. Ngoài ra, để đảm bảo đúng tiến độ cũng như an toàn khi thực hiện SCL, Công ty đã yêu cầu các đơn vị tham gia phối hợp cùng nhà thầu triển khai hoàn thành các công việc trong quá trình thực hiện SCL.

Dương Thanh Tùng 

Link Liên kết