Hội nghị sơ kết công tác xây dựng nền Quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019

Ngày cập nhật: 08/08/2019
Tại hội nghị, đồng chí Thượng tá Đinh Đức Hạnh, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Thủy Nguyên đã báo cáo sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019

 - Sáng 7/8/2019, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin huyện Thủy Nguyên, UBND huyện Thủy Nguyên đã tổ chức Hội nghị Sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân,UBND; đại diện các ban ngành của huyện và các xã, thị trấn, đơn vị tự vệ trên địa bàn huyện Thủy Nguyên. 

Tại hội nghị, đồng chí Thượng tá Đinh Đức Hạnh, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Thủy Nguyên đã báo cáo sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019, phân tích, đánh giá kết quả đạt được, đồng thời cũng nêu ra những tồn tại hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Tham luận tại Hội nghị, xã Hoàng Động đề xuất các giải pháp trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân tại cơ sở; Công an huyện Thủy nguyên đề xuất các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trong giai đoạn hiện nay và tham luận của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng về công tác xây dựng, huấn luyện và tổ chức lực lượng tự vệ; kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD gắn với quốc phòng – an ninh, giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

Đánh giá kết quả đã đạt được trong thời gian qua, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng được UBND huyện Thủy Nguyên tặng Giấy khen trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019.

Nhữ Văn Hùng - HCLĐ

Link Liên kết