Đảng ủy Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2019

Ngày cập nhật: 02/05/2019
Với vai trò là báo cáo viên đồng chí Đào Đức Biết đã thông tin, trao đổi tới toàn thể đảng viên trong Đảng bộ những nội dung cơ bản của chuyên đề thông qua những câu chuyện, những dẫn chứng thực tế về Bác Hồ kính yêu góp phần làm sáng tỏ những vấn đề trọng tâm

 - Chiều ngày 19/4, tại Hội trường, Đảng ủy Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Chủ trì Hội nghị đồng chí Tạ Công Hoan, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐQT; Tham dự Hội nghị có các đồng chí UV BCH và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ. Tới dự Hội nghị, đồng thời giúp Đảng bộ phổ biến nội dung chuyên đề năm 2019 có đồng chí Đào Đức Biết, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Huyện Thủy Nguyên.

Đảng viên trong Công ty tham dự Hội nghị

Với vai trò là báo cáo viên đồng chí Đào Đức Biết đã thông tin, trao đổi tới toàn thể đảng viên trong Đảng bộ những nội dung cơ bản của chuyên đề thông qua những câu chuyện, những dẫn chứng thực tế về Bác Hồ kính yêu góp phần làm sáng tỏ những vấn đề trọng tâm. Đồng chí nhấn mạnh: Việc thực hiện có hiệu quả chủ đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” chính là góp phần thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí quán triệt: Thứ nhất, tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân được thể hiện phải có thái độ đánh giá cao vai trò, vị trí của nhân dân, phải thực sự hiểu dân; luôn tôn trọng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phải vì dân. Thứ hai, đạo đức Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân thể hiện ở sự thống nhất giữa tư tưởng đạo đức và tư tưởng chính trị của Người, đó là đề cao ý dân, sức dân, phải hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân; đặt lợi ích của nhân dân lên trên, lên trước lợi ích của cá nhân. Thứ ba, phong cách Hồ Chí Minh tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân xuất phát một cách tự nhiên từ nhân cách, cuộc đời, cái tâm, cái đức của Người; phải gần gũi với nhân dân để học dân, hỏi dân, hiểu dân, nghe dân nói, thấy dân làm, để nắm vững tâm tư, nguyện vọng của dân.

Từ đó, đồng chí đã quán triệt đầy đủ tư tưởng Hồ Chí Minh về quan điểm “lấy dân làm gốc”, đề nghị cán bộ, đảng viên cần gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền; học tập Bác về đức khiêm tốn, giản dị, tác phong sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng; làm việc với thái độ khách quan, công tâm.

Kết thúc Hội nghị đồng chí Tạ Công Hoan, Bí thư Đảng bộ lên phát biểu gửi lời cảm ơn chân thành tới đồng chí Đào Đức Biết, đồng thời yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung học tập chuyên đề năm 2019, lồng ghép trong nội dung sinh hoạt tại các Chi bộ.

Dương Thị Định –Văn phòng Đảng ủy

Link Liên kết