Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018

Ngày cập nhật: 04/01/2019

 

Ông Tạ Công Hoan phát biểu tại Đại hội (Ảnh: Cao Tùng)

 - Ngày 28/12/2018, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 với sự tham dự của 27cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 467.923.324 cổ phần, chiếm 93,58 % số cổ phần có quyền biểu quyết. Tham dự Đại hội có đồng chí Trương Thiết Hùng – Chủ tịch Tổng công ty Phát điện 2, đồng chí Trương Hoàng Vũ – Tổng Giám đốc cùng đại biểu các Ban thuộc Tổng công ty Phát điện 2.

Tại Đại hội, cổ đông đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Tạ Công Hoan. Kết quả, ông Tạ Công Hoan trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị với 100% số cổ phần biểu quyết dự họp tán thành. Tại phiên họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022, Hội đồng quản trị đã bầu ông Tạ Công Hoan giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022.

Ông Trương Thiết Hùng - CT Tổng Công ty Phát điện 2 phát biểu tại Đại Hội (Ảnh: Cao Tùng)

Phát biểu tại Đại hội, ông Trương Thiết HùngChủ tịch Tổng công ty Phát điện 2 chúc mừng thành công của Đại hội, ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cố gắng Công ty đã đạt được năm 2018 và chúc Công ty sẽ đoàn kết, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu năm 2019.

Một số hình ảnh:

Nguyễn Thị Tuyết Mai - TCLĐ

Link Liên kết