Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa 12

Ngày cập nhật: 10/08/2018
Ngày 9/8, Đảng ủy Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải phòng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới cán bộ đảng viên trong công ty.

Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của BCT về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đảng Bộ Công ty tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018

 

Đ/c Trần Hữu Nam-Bí thư Đảng ủy Công ty phát biểu tại Hội Nghị

 - Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc, các tổ chức đoàn thể, lãnh đạo các đơn vị cùng toàn thể đảng viên của Đảng bộ Công ty

Phát biểu khai mạc, đồng chí Tạ Công Hoan Đảng ủy viên, .Phó Tổng GIám đốc Công ty nêu rõ ý nghĩa và sự cần thiết của Hội nghị lần này; đồng thời quán triệt những nội dung cơ bản, giá trị, ý nghĩa của các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII nhằm mục đích nâng cao nhận thức chính trị cho toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ Công ty; tạo sự quyết tâm cao và thống nhất trong toàn Đảng bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, đồng bộ với các Nghị quyết khác của Đảng.

Hội nghị được nghe đồng chí Đỗ Thanh Bình-Trưởng phòng tuyên truyền báo chí, xuất bản ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng, giới thiệu khái quát về Hội nghị lần thứ 7 ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và 3 nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị gồm:

Nghị quyết số 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Các Nghị quyết này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Kết thúc Hội nghị, Đồng chí Trần Hữu Nam Bí thư Đảng ủy yêu cầu các chi bộ sớm thực hiện viết bài thu hoạch, nêu rõ những kiến thức tiếp thu được, đề ra giải pháp vận dụng vào công việc hằng ngày, trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, chất lượng và trách nhiệm cao của các đại biểu và báo cáo viên, Hội nghị đã thành công tốt đẹp./.

                                                                                        Đỗ Văn Hải - Chánh Văn phòng

Link Liên kết