Quý II/2018: Sẽ khai thác cao nhiệt điện than

Ngày cập nhật: 02/05/2018
Quý II/2018 là các tháng cao điểm mùa khô, Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ khai thác hợp lý các nguồn điện, trong đó khai thác cao nguồn nhiệt điện than và tuabin khí để đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện và thị trường điện, đáp ứng nhu cầu phụ tải.

Quý II/2018, mức tăng trưởng phụ tải điện dự kiến tăng 12,5% so với cùng kỳ 2017. Trong đó, phụ tải toàn hệ thống các tháng 5 và 6 được dự báo bình quân 650 triệu kWh/ngày, công suất lớn nhất có thể lên tới 34.300 MW. Riêng miền Nam dự báo phụ tải đạt bình quân 290 triệu kWh/ngày.

EVN sẽ khai thác cao các nhà máy nhiệt điện than, đặc biệt tại miền Nam như Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, 4; Nhiệt điện Duyên Hải 1, 3. Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng sẽ khai thác các hồ chứa thủy điện theo biểu đồ điều tiết, đảm bảo cấp nước cho hạ du.

Các nhà máy điện đều được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu (than, dầu), vật tư, thiết bị, nhân lực sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia.

Tính riêng quý I/2018, công tác điều hành cung ứng điện của EVN đã bám sát nhu cầu sử dụng điện trên cả nước và từng khu vực. Tập đoàn đã khai thác tối ưu đồng thời thủy điện và nhiệt điện. Trong đó, các nhà máy nhiệt điện phía Nam (Vĩnh Tân, Duyên Hải) đã sản xuất khoảng 5 tỷ kWh, góp phần quan trọng trong việc cung cấp điện cho miền Nam.

EVN cũng đã phối hợp với Tổng cục Thủy lợi tiến hành 3 đợt cấp nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân tại khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ, với tổng lượng nước cho hạ du là 5,75 tỷ m3.

evn.com.vn

Link Liên kết