EVN và VCCI ký thỏa thuận hợp tác

Ngày cập nhật: 22/03/2017
Sáng 22/3, tại Hà Nội, ông Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN và ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã ký thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin giữa hai bên.

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Dương Quang Thành cho biết: “Cùng với việc đảm bảo đủ điện, EVN hiện đã chuyển mình mạnh mẽ trong công tác dịch vụ khách hàng. Thỏa thuận hợp tác giữa EVN với VCCI mở ra cơ hội mới, nhằm khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế của mỗi bên; để cùng phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động; đồng thời giúp EVN có được kênh thông tin khách quan, lắng nghe ý kiến của khách hàng sử dụng điện nói chung và cộng đồng doanh nghiệp nói riêng".

 

Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN (bên phải) và ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI ký biên bản hợp tác

Cũng theo Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN: "Thỏa thuận đáp ứng xu thế phát triển và hội nhập trên nguyên tắc bình đẳng, phát huy tối đa thế mạnh của mỗi bên, phù hợp với quy định của pháp luật. Đây cũng là một trong những giải pháp cụ thể, hành động cụ thể để EVN và VCCI cùng góp phần thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 6/2/2017 của Chính phủ”. 

Ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI cho biết, khảo sát của VCCI trong thời gian qua cho thấy ngành Điện đã liên tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dịch vụ khách hàng; nhiều thủ tục liên quan tới tiếp cận điện năng được rút ngắn.

Năm 2016, theo khảo sát, 69% doanh nghiệp hài lòng với chất lượng dịch vụ cấp điện của EVN, đứng thứ hai về mức độ hài lòng trong nhóm các dịch vụ công, chỉ sau lĩnh vực viễn thông.

Theo thỏa thuận hợp tác vừa ký kết, EVN sẽ cung cấp thông tin định kỳ hằng quý và đột xuất theo yêu cầu cho VCCI về tình hình cung cấp điện tại Việt Nam cũng như tại các địa phương; tình hình thực hiện chỉ số tiếp cận điện năng tại Việt Nam, các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chỉ số này liên quan đến EVN, các cơ quan quản lý nhà nước và khách hàng.

VCCI sẽ cung cấp thông tin về ý kiến phản ánh của cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam đối với việc cung cấp dịch vụ điện của EVN và các đơn vị thành viên; tổ chức đánh giá mức độ hài lòng về dịch vụ điện đối với các khách hàng của EVN; chủ trì công bố kết quả đánh giá trên các phương tiện thông tin đại chúng. EVN sử dụng dịch vụ khảo sát thị trường do VCCI cung cấp để tổ chức thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện. 

VCCI sẽ tư vấn cho EVN những biện pháp cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng, hỗ trợ EVN đề xuất các giải pháp và chuyển các vướng mắc liên quan đến cơ quan quản lý nhà nước đến các cấp có thẩm quyền. VCCI cung cấp các thông tin thực hiện chỉ số tiếp cận điện năng đến cộng đồng doanh nghiệp để giúp công khai minh bạch nhằm cải thiện môi trường kinh doanh. 

  •   Hồng Hoa - evn.com.vn

Link Liên kết