Sản xuất kinh doanh năm 2016 vượt trên 7 tỷ kWh

Ngày cập nhật: 05/01/2017

Năm 2016, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đã nỗ lực vượt qua những khó khăn để hoàn thành các nhiệm vụ. Lần đầu tiên sản lượng điện sản xuất cả năm đạt 7,069 tỷ kWh/6,975 tỷ kWh, vượt kế hoạch được giao 1,4 %, doanh thu từ sản xuất điện ước đạt 9.130 tỷ đồng, đảm bảo mức lợi nhuận cao hơn 1% Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao.

Để có được kết quả đó, trước hết là nhờ có sự chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy, HĐQT và sự sâu sát, quyết liệt của Ban điều hành; sự phối hợp chặt chẽ triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ giữa các đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong Công ty. Đặc biệt, là sự nỗ nực không ngừng trong lao động sản xuất của CNLĐ ở mọi cương vị khác nhau đã góp phần xứng đáng vào thành quả hôm nay.

Năm 2017, Công ty được giao sản lượng phát là 7,545 tỷ kWh, đây là một thách thức rất lớn, đòi hỏi phải nỗ nực nhiều hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Toàn thể cán bộ, CNLĐ trong công ty đoàn kết một lòng, hăng say lao động sản xuất, đảm bảo độ tin cậy, duy trì sản xuất ổn định liên tục, bảo đảm vệ sinh, môi trường, có chiến lược chào giá hợp lý để mang lại lợi nhuận tối ưu từ thị trường phát điện cạnh tranh, đồng thời hoàn thành kế hoạch sản lượng năm.

Một mùa xuân mới đang về trên mảnh đất thân yêu hình chữ S, tại khu vực Đông Bắc của Tổ Quốc,  bên dòng Bạch Đằng Giang lịch sử năm xưa, nơi đó có một Công ty đang ngày đêm sản xuất ra nguồn điện năng cho đất nước, đóng góp hàng trăm tỷ đồng mỗi năm cho ngân sách nhà nước, góp phần xướng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nhiệt điện Hải Phòng đã đạt được những thành công trong những năm qua, bằng trí tuệ, năng lực, kinh nghiệm và sự đoàn kết thống nhất cao, chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng nhất định chúng ta sẽ chinh phục đỉnh cao mới trong năm 2017.

Nguyễn Xuân Đặng - TP.KHVT

Link Liên kết