Đảng bộ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày cập nhật: 12/05/2020
Đại hội cũng đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện đại hội XIII của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXIV trình tại đại hội Đảng bộ huyện khoá XXV.
 

Đồng chí Tạ Công Hoan, Bí thư Đảng ủy khóa III, Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu khai mạc Đại hội

 - Được sự đồng ý, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, sáng ngày 08/5/2020, Đảng bộ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Mạnh Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Thủy Nguyên, Tổ trưởng Tổ công tác số 6 chỉ đạo đại hội cơ sở, đồng chí Phạm Thành Sinh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, thành viên Tổ công tác số 6 chỉ đạo đại hội cơ sở của Huyện ủy; khách mời có các đồng chí đại biểu đại diện lãnh đạo Đảng uỷ - Hội đồng nhân dân - Ủy ban Nhân dân xã Tam Hưng và xã Ngũ Lão. Về phía Đảng bộ Công ty: tham dự có đồng chí Tạ Công Hoan, Bí thư Đảng ủy khóa III, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty; đồng chí Nguyễn Thường Quang, Phó Bí thư Đảng ủy khóa III, Tổng Giám đốc Công ty; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khóa III; các đồng chí Ban Lãnh đạo Công ty; Lãnh đạo các đơn vị; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty và 159 đồng chí đảng viên trong Đảng bộ.

Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đợt sinh hoạt chính trị, là dịp để toàn Đảng bộ tổng kết, đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được, chỉ ra những hạn chế tồn tại, rút ra bài học kinh nghiệm để từ đó đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ tới.

Tại Đại hội các đại biểu được nghe đồng chí Tạ Công Hoan, Bí thư Đảng ủy khóa III, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty trình bày dự thảo Báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty khóa III, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Báo cáo đã nêu rõ: trong nhiệm kỳ vừa qua Đảng bộ Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh an toàn, trong đó đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế đất nước được xác định là nhiệm vụ hàng đầu, sản lượng điện không ngừng tăng qua các năm, làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong Công ty, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện... Bám sát chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ quan tâm chú trọng, trong đó công tác phát triển đảng viên, việc quán triệt học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, công tác kiểm tra, giám sát được ưu tiên thực hiện. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, bên cạnh việc tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, Đảng bộ Công ty đã đề ra các nhiệm vụ cụ thể và giải pháp chủ yếu: Hoàn thành kế hoạch sản lượng điện hàng năm, đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thông điện; vận hành tin cậy, an toàn, bảo vệ môi trường bền vững; đảm bảo cổ tức cho cổ đông; ứng dụng công nghệ thông minh, quản lý hiện đại; giữ vững danh hiệu “Đảng bộ trong sạch vững mạnh”; quốc phòng, an ninh, trật tự được giữ vững; Đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động không ngừng được nâng cao.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy phát biểu tại Đại Hội

Đại hội cũng đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện đại hội XIII của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXIV trình tại đại hội Đảng bộ huyện khoá XXV.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đã ghi nhận biểu dương sự đoàn kết, quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng  đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí khẳng định trong 5 năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng  đã đoàn kết, quyết tâm thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh và công tác an sinh xã hội góp phần khẳng định vị thế của đơn vị, đồng thời là một trong những Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy thực hiện tốt công tác phát triển Đảng, 5 năm qua Đảng bộ đã kết nạp được 56 đảng viên. Nhiều năm liền được Huyện ủy công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Với những mục tiêu, nhiệm vụ đã được Đảng bộ Công ty đề ra trong nhiệm kỳ tới, đồng chí nhấn mạnh Đảng ủy Công ty cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, sáng tạo, xây dựng các kế hoạch, chiến lược phát triển doanh nghiệp phù hợp với nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới; tiếp tục không ngừng đổi mới sáng tạo triển khai hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng; Chủ động nắm bắt thời cơ, phát huy lợi thế để tạo ra được giải pháp và nhiệm vụ cụ thể phù hợp có được những bước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn tiếp theo.

Ban Chấp hành Đảng bộ khoá IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội

Tiếp theo chương trình, với việc phát huy dân chủ và trí tuệ, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khoá IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 09 đồng chí; bầu đủ số đại biểu chính thức là 05 đồng chí, số đại biểu dự khuyết là 01 đồng chí đi dự đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV theo phân bổ của Ban Thường vụ Huyện uỷ. Trong phiên họp Ban Chấp hành lần thứ nhất, đồng chí Tạ Công Hoan – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội, Nghị quyết và chương trình hành động của Đại hội theo đúng quy định.

Trong không khí trang trọng với tinh thần và thái độ làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh:

Dương Thị Định, VPĐU

Link Liên kết