Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn tận tâm, trách nhiệm, vì người lao động

Ngày cập nhật: 17/01/2018
LTS: Trước thềm Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023, ông Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam có bài viết "Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn tận tâm, trách nhiệm, vì người lao động", trong đó nhấn mạnh Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang khẩn trương hoàn thành kế hoạch giai đoạn 2015 – 2020 và thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp theo lộ trình được phê duyệt, bối cảnh này đặt ra cho hoạt động Công đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ mới yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động. BBT đăng tải toàn văn bài viết.

Ông Khuất Quang Mậu - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam

Từ năm 2013 đến nay, EVN có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức, nhiều chủ trương theo hướng tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tối ưu hóa chi phí, đẩy mạnh khoa học công nghệ. Hoạt động công đoàn theo đó có bước phát triển phù hợp trong nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Cùng với quá trình nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, 5 năm qua Công đoàn ĐLVN đã tham gia cùng Tập đoàn cụ thể hóa Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn và các văn bản pháp luật để xây dựng nhiều chế độ, chính sách, quy định liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động (NLĐ), điển hình như: Lấy ý kiến đóng góp của công đoàn các cấp và đội ngũ cán bộ công đoàn về “Hệ thống thang bảng lương mới” áp dụng từ 01/01/2016; “Quy định Phân phối tiền lương sản xuất kinh doanh điện của Công ty mẹ”; “Quy định thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc”; “Quy định bồi dưỡng, thi và kiểm tra sát hạch nghề”...

Hàng năm, Công đoàn ĐLVN và Tổng Giám đốc Tập đoàn ban hành chỉ thị về việc tổ chức Hội nghị Người Lao động (NLĐ), Hội nghị Cán bộ Công chức (CBCC), làm cơ sở để các đơn vị chủ động kế hoạch thực hiện.

Qua kiểm tra cho thấy, 100% các đơn vị trong Tập đoàn đều có Thỏa ước lao động tập thể và có triển khai các hội nghị NLĐ, CBCC. Hầu hết khó khăn, vướng mắc được kịp thời giải quyết, không để xảy ra tranh chấp lao động.

5 năm qua đã có 126.557 lượt đoàn viên, người lao động được hỗ trợ, thăm hỏi với số tiền 38 tỷ đồng; 148.140 lượt được tham quan, nghỉ mát với số tiền 102,46 tỷ đồng.

Với chương trình Mái ấm Công đoàn, đã hỗ trợ 17 tỷ đồng xây dựng được 292 ngôi nhà, giúp đỡ một cách thiết thực và ý nghĩa cho các trường hợp công nhân khó khăn về nhà ở, được NLĐ và Tổng Liên đoàn LĐVN đánh giá cao.

Công đoàn phối hợp cùng chuyên môn đảm bảo cung cấp đủ điện cho đất nước với mức tăng trưởng điện bình quân 10-12%/năm. Công đoàn các cấp đã phối hợp với chuyên môn phát động và duy trì nhiều phong trào thi đua sôi nổi như: Phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm; các phong trào “Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng”, “Phòng giao dịch khách hàng kiểu mẫu”, “Trạm biến áp kiểu mẫu” -  “Đường dây kiểu mẫu”, phong trào Xanh - Sạch - đẹp, “Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”…

Nổi bật trong đó phải kể đến các phong trào thi đua liên kết xây dựng Nhà máy Thủy điện Lai Châu đã giúp công trình về đích vượt tiến độ, làm lợi cho nhà nước hàng nghìn tỷ đồng. 

Trong phong trào thi đua trên các công trình trọng điểm, có 31 công trình được Tổng Liên đoàn và Công đoàn ĐLVN gắn biển. EVN cũng khen thưởng cho nhiều công trình đáp ứng được tiến độ xây dựng, chất lượng và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tiết kiệm chi phí. 5 năm qua, có 7.762 sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong các khối ngành nghề được áp dụng vào sản xuất mang lại giá trị làm lợi gần 400 tỷ đồng. Nhiều đơn vị đã có những giải pháp động viên, khuyến khích NLĐ tìm tòi, sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả công tác như Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Nam, Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia...

Cũng trong 5 năm qua, toàn Tập đoàn có 243 sáng kiến được Tổng Liên đoàn LĐVN cấp bằng Lao động sáng tạo, 7 công nhân lao động trực tiếp được tặng giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh.

Tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IX do Tổng Liên đoàn LĐVN tổ chức năm 2015, ngành Điện vinh dự có 02 tập thể là Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Nam, Ban Quản lý dự án Thủy điện Sơn La và 07 cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương.

Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội và Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh là 2 đơn vị được tôn vinh tại chương trình “Vinh quang Việt Nam” vào các năm 2013, 2014.

5 năm tới là giai đoạn Tập đoàn đang khẩn trương hoàn thành thực hiện kế hoạch 5 năm 2015 - 2020 và thực hiện đề án tái cơ cấu doanh nghiệp theo Quyết định 852/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, ổn định hệ thống điện, cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.

Thực tiễn nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn và nguyện vọng của đông đảo đoàn viên, người lao động đặt ra hoạt động Công đoàn ĐLVN trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 cần đổi mới về nội dung và phương pháp hoạt động. Cụ thể, sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, tuyên truyền, vận động đoàn viên và NLĐ về các chủ trương lớn của Chính phủ, của EVN, về tái cơ cấu, về nâng cao năng suất lao động; đồng thời tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng khối ngành nghề nhằm phát huy sức mạnh tập thể của NLĐ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng được giao hàng năm.

Ban Chấp hành Công đoàn ĐLVN nhiệm kỳ 2018 - 2023 đứng trước thời cơ và vận hội mới, chúng ta tin tưởng rằng, Công đoàn ĐLVN sẽ vượt qua những khó khăn, thử thách, lãnh đạo công đoàn các cấp hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đề ra cho nhiệm kỳ 2018 - 2023, góp phần vào xây dựng Tập đoàn ĐLVN vững mạnh và phát triển.

Một số kết quả thực hiện các nhóm chỉ tiêu đề ra tại Đại hội IV Công đoàn Điện lực Việt Nam: 

- 95,5% số công nhân lao động mới được tuyển dụng trong các đơn vị thuộc Tập đoàn vào tổ chức công đoàn, đạt 104,2% kế hoạch.

- 100% các đơn vị sau khi được thành lập mới đi vào hoạt động, tổ chức công đoàn đồng cấp được thành lập và hoạt động theo quy định.

- 100% cán bộ công đoàn từ chủ tịch công đoàn cơ sở trở lên được bồi dưỡng, tập huấn hàng năm.

- 100% nữ CNVCLĐ được trang bị kiến thức gia đình, xã hội, các chế độ chính sách về lao động nữ, được tổ chức sinh hoạt cụm, khối.

- Trên 95% công đoàn trực thuộc được xếp loại vững mạnh và vững mạnh xuất sắc (chỉ tiêu là 95%).

- Giới thiệu 8.848 đoàn viên công đoàn ưu tú được kết nạp Đảng (đạt 147% kế hoạch)..

Khuất Quang Mậu - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam

Link Liên kết