Công đoàn Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016

Ngày cập nhật: 21/01/2017

Ngày 09/3/2016 tại Hội trường Công ty, Công đoàn Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Chủ trì hội nghị là ông Dương Sơn Bá - Chủ tịch Công đoàn Công ty, tham dự Hội nghị về phía Tổng Công ty Phát điện 2 có đ/c Nguyễn Duy Lăng, Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 2, đ/c Mai Thị Hồng Hạnh, UVBCH Công đoàn,Trưởng Ban Nữ Công TCT Phát điện 2. Về phía Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng có đ/c Trần Hữu Nam - Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐQT; đ/c Nguyễn Thường Quang - Phó Bí thư Đảng bộ, Tổng giám đốc Công ty. Đại biểu dự Hội nghị là các đ/c trong BCH Đảng uỷ, Ban Tổng giám đốc, các đ/c lãnh đạo các đơn vị trong Công ty và các đ/c chủ tịch Công đoàn cơ sở trực thuộc và toàn thể đoàn viên công đoàn xuất sắc đến từ các Công đoàn trực thuộc.

Hội nghị đã nghe đ/c Chủ tịch Công đoàn trình bày báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2015 và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. Tại bản báo cáo, hội nghị đã được nghe tóm lược tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Về sản xuất điện, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch do Genco2 và HĐQT giao. Sản lượng điện thương phẩm: 6,324 tỷ kWh, đạt 108% kế hoạch; Doanh thu ước đạt 9.117 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 380 tỷ đồng. Công ty đã tổ chức đại tu tổ máy số 1 thành công, các tổ máy đều phát điện cạnh tranh, an toàn, hiệu quả, đáp ứng công suất huy động của Trung tâm điều độ HTĐ Quốc gia. Việc làm, thu nhập của CBCNLĐ ổn định, thu nhập bình quân đầu người/tháng năm 2015 khoảng 14,5 triệu đồng. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tiếp tục được duy trì. Công tác an ninh trật tự, an toàn vệ sinh lao động luôn được đảm bảo. 100% CBCNLĐ ký hợp đồng lao động được thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Ngoài ra, Công ty mua thêm bảo hiểm 24 giờ cho người lao động. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn Tổng Công ty, năm 2015, Công đoàn Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đã thực hiện tốt các chính sách lao động - tiền lương, công tác tuyên truyền, giáo dục, các phong trào thi đua, xây dựng Công đoàn vững mạnh…góp phần cùng chuyên môn thực hiện tốt hoạt động sản xuất kinh doanh và các mục tiêu nhiệm vụ chính trị của Công ty.

Để góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016, Công đoàn Công ty CPNĐHP đề ra 10 nội dung trọng tâm để phối hợp với chuyên môn tổ chức thực hiện. Trong đó có việc thực hiện vận hành an toàn, ổn định 4 tổ máy; triển khai đại tu tổ máy 2 đảm bảo tiến độ và chất lượng; Triển khai Đề án nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động...

Tại Hội nghị, nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc Công đoàn Công ty Cổ phần Hải Phòng đã được trao tặng Bằng khen Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Bằng khen của Công đoàn Điện lực Việt Nam, Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 2 và Công đoàn Công ty vì đã có thành tích hoạt động xuất sắc trong năm 2015.
Thùy Dung - UVBCHCĐ

Link Liên kết