Số/ ký hiệu
65/QĐ-ĐTĐL
Tên văn bản
Ban hành Danh sách các nhà máy điện tham gia Thị trường phát điện cạnh tranh thí điểm
Ngày ban hành
30/06/2011
Đơn vị ban hành
Cục điều tiết điện lực
Loại văn bản
Quyết định
Người ký
Đặng Huy Cường
Trích yếu
Danh sách các nhà máy điện tham gia trực tiếp và gián tiếp trên Thị trường phát điện cạnh tranh - VCGM
Từ khóa
File văn bản (Download)
65

Các văn bản khác

Số văn bản: 56/QĐ-ĐTĐL
Ngày ban hành: 25/05/2011
Loại văn bản: Quyết định
Số văn bản: 55/QĐ-ĐTĐL
Ngày ban hành: 25/05/2011
Loại văn bản: Quyết định
Số văn bản: 54/QĐ-ĐTĐL
Ngày ban hành: 25/05/2011
Loại văn bản: Quyết định
Số văn bản: 53/QĐ-ĐTĐL
Ngày ban hành: 25/05/2011
Loại văn bản: Quyết định
Số văn bản: 40/QĐ-ĐTĐL
Ngày ban hành: 25/05/2011
Loại văn bản: Quyết định
123

Link Liên kết