Số/ ký hiệu
56/QĐ-ĐTĐL
Tên văn bản
Quy định tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ thống truyền số liệu đo đếm
Ngày ban hành
20/05/2011
Đơn vị ban hành
Cục điều tiết điện lực
Loại văn bản
Quyết định
Người ký
Đặng Huy Cường
Trích yếu
 
Từ khóa
File văn bản (Download)
56

Các văn bản khác

Số văn bản: 55/QĐ-ĐTĐL
Ngày ban hành: 25/05/2011
Loại văn bản: Quyết định
Số văn bản: 54/QĐ-ĐTĐL
Ngày ban hành: 25/05/2011
Loại văn bản: Quyết định
Số văn bản: 53/QĐ-ĐTĐL
Ngày ban hành: 25/05/2011
Loại văn bản: Quyết định
Số văn bản: 40/QĐ-ĐTĐL
Ngày ban hành: 25/05/2011
Loại văn bản: Quyết định
Số văn bản: 39/QĐ-ĐTĐL
Ngày ban hành: 25/05/2011
Loại văn bản: Quyết định
12

Link Liên kết