Số/ ký hiệu
18/2010/TT-BCT
Tên văn bản
Thông tư 18 - Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh
Ngày ban hành
10/05/2010
Đơn vị ban hành
Bộ Công Thương
Loại văn bản
Thông tư
Người ký
Đỗ Hữu Hào
Trích yếu
Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG

Chương II: ĐĂNG KÝ THAM GIA THỊ TRƯỜNG ĐIỆN

Chương III: CÁC NGUYÊN TẮC VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN

Chương IV: KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
 
Chương V: VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN

Chương VI: TÍNH TOÁN GIÁ ĐIỆN NĂNG THỊ TRƯỜNG VÀ THANH TOÁN TRONG THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
 
Chương VII: PHẦN MỀM CHO HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG ĐIỆN

Chương VIII: HỆ THỐNG THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG ĐIỆN VÀ QUY ĐỊNH VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN

Chương IX: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Chương X: TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
Từ khóa
File văn bản (Download)

Các văn bản khác

Số văn bản: 2010
Ngày ban hành: 04/05/2011
Loại văn bản: Quy định
Số văn bản: Ho so nhan hieu NLDC
Ngày ban hành: 08/11/2010
Loại văn bản:
Số văn bản: 12/2010/TT-BCT
Ngày ban hành: 25/05/2011
Loại văn bản: Thông tư
12

Link Liên kết