Số/ ký hiệu
14/2010/TT-BCT
Tên văn bản
Thông tư 14 - Quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành và quản lý giá truyền tải điện
Ngày ban hành
15/04/2010
Đơn vị ban hành
Bộ Công Thương
Loại văn bản
Thông tư
Người ký
Đỗ Hữu Hào
Trích yếu
Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG
 
Chương II: PHƯƠNG PHÁP LẬP GIÁ TRUYỀN TẢI ĐIỆN
 
Chương III: CƠ CHẾ ĐIỀU CHỈNH DOANH THU TRUYỀN TẢI ĐIỆN

Chương IV: CƠ CHẾ PHẠT KHÔNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
 
Chương V: TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ THANH TOÁN GIÁ TRUYỀN TẢI ĐIỆN

Chương VI: TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
Từ khóa
File văn bản (Download)

Các văn bản khác

Số văn bản: 2010
Ngày ban hành: 04/05/2011
Loại văn bản: Quy định
Số văn bản: Ho so nhan hieu NLDC
Ngày ban hành: 08/11/2010
Loại văn bản:
Số văn bản: 12/2010/TT-BCT
Ngày ban hành: 25/05/2011
Loại văn bản: Thông tư
12

Link Liên kết