Số/ ký hiệu
2010
Tên văn bản
Quy định mới về quản lý vận hành thị trường điện
Ngày ban hành
11/11/2010
Đơn vị ban hành
EVN
Loại văn bản
Quy định
Người ký
EVN
Trích yếu
Sách gồm một số ý chính sau:
 

PHẦN I : Quy định mới nhất về vận hành thị trường điện cạnh tranh ( Thông Tư số 18/2010/TT-BCT ngày 10-5-2010)

PHẦN II: Quy định về hệ thống điện truyền tải ( Thông Tư số 12/2010/TT-BCT ngày 15-4-2010)

PHẦN III: Quy định phương pháp lập,trình tự , thủ tục xây dựng chi phí vận hành hệ thống điện và quản lý giá truyền tải điện ( Thông Tư số 13/2010/TT-BCT ngày 15-4-2010)

PHẦN IV: Hướng dẫn thực hiện giá bán điện 2010 ( Thông Tư số 14/2010/TT-BCT ngày 15-4-2010)

PHẦN V: Quy trình kỹ thuật an toàn điện trong công tác quản lý,vận hành, sửa chữa, xây dựng đường dây và trạm điện

PHẦN VI: Quy định chi tiết lập báo cáo,đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp mua sắm hang hóa

PHẦN VIII: Những quy định mới nhất về lập,thẩm định,phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
Từ khóa
QUY ĐỊNH MỚI NHẤT QUẢN LÝ,VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN CẠNH TRANH – HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ THỊ TRƯỜNG ĐIỆN VIỆT NAM NĂM 2010
File văn bản (Download)

Các văn bản khác

Số văn bản: Ho so nhan hieu NLDC
Ngày ban hành: 08/11/2010
Loại văn bản:

Link Liên kết