TRANG CHỦ > Thông tin liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG
Địa chỉ : Xã Tam Hưng - Huyện Thủy Nguyên - TP Hải Phòng
Điện thoại: 02253775161 - Fax: 02253775162
Email: ndhpvn@ndhp.vn - Website: ndhp.com.vn
Họ và tên
 
Nơi công tác
 
Địa chỉ
 
Thành phố
 
Điện thoại
 
Fax
 
Email
Yêu cầu
 

Link Liên kết